Biển hiệu và nhãn dán giá kệ

Rate this post

Biển hiệu và nhãn dán giá kệ là công việc cơ bản của nhận dạng kho và đánh dấu vị trí mặt bằng phân bố giá kệ, phân bổ hàng hóa.

Biển hiệu và nhãn dán giá kệ

Thông thường Biển hiệu và nhãn dán giá kệ được chia ra làm 08 loại sau:

  1. Biển hiệu lối đi lại của xe nâng
  2. Nhãn hiệu dán trên sàn kho
  3. Nhãn treo giữa các khu vực kho
  4. Nhãn dán cho từng loại giá kệ để Pallet
  5. Nhãn thông tin về tải trọng hàng hóa
  6. Nhãn các ký hiệu về an toàn
  7. Các bộ kẹp giữ biển hiệu và nhãn dán
  8. Các biển hiểu khác trong kho hàng

Ke chua hang cơ khí 3s cung cấp các loại biển hiệu và nhãn dán giá kệ cùng với kinh nghiệm đánh số, dán nhãn và các tiêu lệnh, các mẫu mã và nội dung có sẵn để khách hàng lựa chọn.

Chat Zalo