Kệ trung tải 5 tầng 300kg/tầng

Mã Hàng: KTT5 Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Kệ trung tải 5 tầng chứa được nhiều hàng hóa hơn giúp tối ưu hóa không gian tốt hơn cho các kho hàng các đơn vị, công ty thương mại và sản xuất.