Kệ trung tải 4 tầng 250kg/tầng

Mã Hàng: KTT4 Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Kệ trung tải 4 tầng chứa được nhiều hàng hóa hơn giúp tối ưu hóa không gian tốt hơn cho các kho hàng các đơn vị, công ty thương mại và sản xuất.