Kệ để Trục In, băng dính hạng trung có trục đỡ

Mã Hàng: KVHTT Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ