Sản xuất – lắp đặt mẫu kệ sắt V lỗ tại Chương Mỹ Hà Nội