Kệ để thiết bị mạng

Rate this post

Cơ khí 3s chúng tôi hiện cung cấp loại giá kệ thiết bị mạng Server Racks  hỗ trợ đầy đủ các thiết bị CNTT của bạn với hiệu suất cao nhất.

Giá kệ thiết bị mạng Server Racks cho máy chủ này được thiết kế cho tính linh hoạt và mở rộng.

Giá kệ thiết bị mạng Server Racks thích hợp trong các ngành giáo dục, chính phủ, quân sự, tài chính, pháp lý, y tế, truyền thông, bán lẻ, năng lượng, tiện ích, hàng không, quốc phòng để đảm bảo hệ thống thông tin được thông suốt, an toàn tuyệt đối.

ke-de-thiet-bi-mang

Giá kệ thiết bị mạng Server Racks thiết kế thuộc hạng kệ trung tải phù hợp cho CNTT và các ngành liên quan.